Bài viết này được dịch dựa trên bài How Google Works của Matt Cutts, một nhân viên kĩ thuật nổi tiếng của Google.

Tiếp tục đọc